Viessmann Vitodens 100-W med installation - Sønderjyske Energi

Viessmann Vitodens 100-W

Ja tak, jeg vil meget gerne høre mere om Viessmann Vitodens 100-W

Billigt og effektivt gasfyr fra Viessmann

Vitodens 100-W har Danmarks laveste gas- og el-forbrug i en stærk tysk kvalitet.
Det er gennemtestet og et af de mest solgte, kondenserende, væghængte gasfyr.

Høj ydelse og lavt gasforbrug

Vitodens 100-W er et effektivt kondenserende gasfyr. Det betyder, at gasfyret udnytter varmen fra røggasserne til opvarmning, inden de sendes ud til fuglene. Det giver et lavere gasforbrug og et op til 10% mere effektivt gasfyr.

Større modulationsområde

Modulationsområdet er forskellen på gasfyrets minimum og maksimum ydelse. Vitodens 100-W har et stort arbejdesområde på 1-4 og det nedsætter slitage på komponenterne, så levetiden forlænges.

Effektiv energisparepumpe

Udover gas er elforbruget den største udgift i forbindelse med driften af et gasfyr. Vitodens 100-W har en A-mærket energisparepumpe, der nedsætter elforbruget til det minimale.

5 års garanti

De 5 års fabriksgaranti er forudsat, at der bliver udført service på gasfyret hvert andet år. Derudover giver Viessmann 10 års garanti på varmeveksleren.


Det indeholder en standardinstallation

 • Installatøren nedtager og bortkører din gamle installation.
 • Kedel tilsluttes gas og elektricitet.
 • Der etableres lige lodret aftræk, maks. 1,5 meter i et-plans huse.
 • De eksisterende installationer af vand- og varmerør tilsluttes.
 • Kondensafløb tilsluttes et eksisterende og brugbart gulvafløb.
 • Centralvarmesystemet gennemskylles med vand ved vandværkstryk, indtil urenhederne er fjernet.
 • Der monteres klimastyringsanlæg med udeføler.
 • Anlægget startes op og indstilles til optimal ydelse.

Standardinstallation kræver:

 • at fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
 • at den eksisterende el-installation inkl. jordledning kan anvendes.
 • at kedlen anbringes på eksisterende plads.
 • at der ikke skal trækkes udvendige rør fra gasmåler til kedel.
 • at der ikke er isoleret med asbest.
 • at den gamle kedel og varmtvandsbeholder er væghængte.

Et GASFYR i en klasse for sig

Pris kr. 18.995,-

inkl. moms, standard montering, fradrag og tilskud

Prisen forudsætter, at den eksisterende gaskedel er ikke-kondenserende

Prisen er baseret på, at der kan gives energitilskud på kr. 4.000,-.
Derudover er der i prisen indregnet, at der kan fratrækkes håndværkerfradrag på installationsarbejdet.