Viessmann Vitodens 111-W med installation - Sønderjyske Energi

Viessmann Vitodens 111-W

Ja tak, jeg vil meget gerne høre mere om Viessmann Vitodens 111-W – gasfyr med indbygget varmtvandsbeholder

Effektivt gasfyr fra Viessmann med indbygget varmtvandsbeholder

Vitodens 111-W er et meget effektivt og kompakt gasfyr med indbygget varmtvandsbeholder på 46 liter, der svarer til 150 liters varmtvands ladebeholder. Det gør gasfyret ekstra pladsbesparende. Det har Danmarks laveste gas- og elforbrug og giver store besparelser på energiforbruget. Gasfyret er udført i den bedste kvalitet og er produceret og gennemtestet i Tyskland.

Høj ydelse og lavt gasforbrug

Vitodens 111-W er et effektivt, kondenserende gasfyr. Det betyder, at gasfyret anvender varmen fra røggasserne til opvarmning, før de sendes ud i skorstenen. Denne funktion giver et endnu lavere gasforbrug og gør gasfyret op til 10% mere effektivt.

Større modulationsområde

Modulationsområdet kaldes arbejdsområdet, og er forskellen på gasfyrets minimum og maksimum ydelse. Et stort arbejdsområde giver mindre slid på gasfyret. Vitodens 111-W har et meget stort arbejdesområde på 1-4, og det nedsætter slitage på komponenterne, så levetiden forlænges.

Energisparepumpe

Udover gas er elforbruget en stor udgift, da det kræver strøm at drive gasfyret. Også her ligger Vitodens 111-W i den bedste energiklasse. Vitodens 111-W har A-mærket energisparepumpe, der nedsætter elforbruget til det minimale.

5 års garanti

De 5 års fabriksgaranti er forudsat, at der bliver udført service på gasfyret hvert andet år. Derudover giver Viessmann 10 års garanti på varmeveksleren.


Det indeholder en standardinstallation

 • Installatøren nedtager og bortkører din gamle installation.
 • Kedel tilsluttes gas og elektricitet.
 • Der etableres lige, lodret aftræk, maks. 1,5 meter i et-plans huse.
 • De eksisterende installationer af vand- og varmerør tilsluttes.
 • Kondensafløb tilsluttes et eksisterende og brugbart gulvafløb.
 • Centralvarmesystemet gennemskylles med vand ved vandværkstryk, indtil urenhederne er fjernet.
 • Der monteres klimastyringsanlæg med udeføler.
 • Anlægget startes op og indstilles til optimal ydelse.

Standardinstallation kræver:

 • at fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
 • at den eksisterende el-installation inkl. jordledning kan anvendes.
 • at kedlen anbringes på eksisterende plads.
 • at der ikke skal trækkes udvendige rør fra gasmåler til kedel.
 • at der ikke er isoleret med asbest.
 • at den gamle kedel og varmtvandsbeholder er væghængte.

Gasfyr med indbygget varmtvandsbeholder

Pris kr. 19.495,-

inkl. moms, standard montering, fradrag og tilskud.

Prisen forudsætter, at den eksisterende gaskedel er ikke-kondenserende

Prisen er baseret på et energitilskud på 4.000 kr, og er fratrukket håndværkerfradrag på installationsarbejdet.