Viessmann Vitodens 200 - Sønderjyske Energi

Viessmann Vitodens 200

Ja tak, jeg vil meget gerne høre mere om Viessmann Vitodens 200

Billigt og effektivt gasfyr fra Viessmann

Vitodens 200 har Danmarks laveste gas- og el-forbrug i en stærk tysk kvalitet.
Det er gennemtestet og et af de mest solgte, kondenserende, væghængte gasfyr.

Høj ydelse og lavt gasforbrug

Vitodens 200 er et effektivt kondenserende gasfyr. Det betyder, at gasfyret udnytter varmen fra røggasserne til opvarmning, inden de sendes ud til fuglene. Det giver et lavere gasforbrug og et op til 10% mere effektivt gasfyr.

Større modulationsområde

Modulationsområdet er forskellen på gasfyrets minimum og maksimum ydelse. Vitodens 200 har et stort arbejdesområde på 1-4 og det nedsætter slitage på komponenterne, så levetiden forlænges.

Effektiv energisparepumpe

Udover gas er elforbruget den største udgift i forbindelse med driften af et gasfyr. Vitodens 200 har en A-mærket energisparepumpe, der nedsætter elforbruget til det minimale.

5 års garanti

De 5 års fabriksgaranti er forudsat, at der bliver udført service på gasfyret hvert andet år. Derudover giver Viessmann 10 års garanti på varmeveksleren.


Det indeholder en standardinstallation

 • Installatøren nedtager og bortkører din gamle installation.
 • Kedel tilsluttes gas og elektricitet.
 • Der etableres lige lodret aftræk, maks. 1,5 meter i et-plans huse.
 • De eksisterende installationer af vand- og varmerør tilsluttes.
 • Kondensafløb tilsluttes et eksisterende og brugbart gulvafløb.
 • Centralvarmesystemet gennemskylles med vand ved vandværkstryk, indtil urenhederne er fjernet.
 • Der monteres klimastyringsanlæg med udeføler.
 • Anlægget startes op og indstilles til optimal ydelse.

Standardinstallation kræver:

 • at fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
 • at den eksisterende el-installation inkl. jordledning kan anvendes.
 • at kedlen anbringes på eksisterende plads.
 • at der ikke skal trækkes udvendige rør fra gasmåler til kedel.
 • at der ikke er isoleret med asbest.
 • at den gamle kedel og varmtvandsbeholder er væghængte.

Et GASFYR i en klasse for sig

Pris kr. 23.995,-

inkl. moms, standard montering, fradrag og tilskud

Prisen forudsætter, at den eksisterende gaskedel er ikke-kondenserende

Prisen er baseret på, at der kan gives energitilskud på kr. 4.000,-.
Derudover er der i prisen indregnet, at der kan fratrækkes håndværkerfradrag på installationsarbejdet.