Energitilskud og håndværkerfradrag - Sønderjyske Energi

Energitilskud og håndværkerfradrag

Hos Sønderjyske Energi er alle gasfyr berettiget til tilskud og du sikres dermed tilskud fra Energistyrelsens energipulje, når du handler hos os.

Om energitilskud

Den danske stat har sammen med energiforsynende selskaber lavet en særlig aftale om nedbringelse af CO2 udledningen i Danmark. Aftalen omfatter både private og offentlige virksomheder.

Aftalen betyder, at der ydes et energitilskud. Det gøres ved, at alt energiforbrug pålægges et gebyr. Det gebyr går ind i en energipulje, hvorfra der kan søges om et tilskud ved udskiftning af eksisterende, energiforbrugende kilder til mere effektive og energibesparende kilder.

Energitilskud til gasfyr

Når et ældre gasfyr udskiftes til en ny og energieffektiv model, opnår husstanden en energibesparelse, da det vil nedsætte udledningen af CO2. Det belønner staten med en besparelse i form af et tilskud fra Energipuljen, som du får kontant.

Der er helt klare regler for ordningen, og et af kravene er, at der skal være ansøgt, FØR det nye gasfyr er bestilt, ellers kan der ikke opnås energitilskud.

Hos Sønderjyske Energi kender vi alle reglerne. Vi søger korrekt og rettidigt, så du kan derfor trygt overlade indberetning af energitilskud til os. Vi sørger for det nødvendige papirarbejde, når du bestiller dit nye gasfyr hos os.